Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Metni

Bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) kapsamında baskentcadcam.com internet sitesi (“Site”) aracılığıyla toplanan ve işlenen kişisel veriler hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Toplama ve Kullanımı:

baskentcadcam.com, Site üzerinden kullanıcıların adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası gibi kişisel verilerini toplayabilir. Bu veriler, sipariş süreçleri, iletişim sağlama, pazarlama faaliyetleri gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Ayrıca, Site ziyaret sıklığı, sipariş verilme zamanları gibi kişisel olmayan toplu istatistiksel veriler de analiz amacıyla toplanabilir.

2. Veri Koruma ve Paylaşımı:

Toplanan kişisel veriler, ilgili mevzuata uygun olarak işlenir ve saklanır. Ancak, üçüncü taraflarla (kargo şirketleri, çağrı merkezleri vb.) işbirliği yapılarak hizmetlerin sunulması sağlanabilir. Bununla birlikte, ticari amaçla kişisel verilerin kullanılması veya üçüncü taraflarla paylaşılması kesinlikle yapılmaz.

3. Kişisel Veri Sahibi Hakları:

Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi alma, veriye erişim, düzeltme, silme, aktarma, işleme amaçlarını öğrenme gibi KVKK kapsamındaki haklara sahiptir. Bu haklarını kullanmak için iletişim adreslerimizden veya belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçebilirler.

4. Güvenlik Önlemleri:

baskentcadcam.com, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli fiziksel, teknik ve idari önlemleri alır. Ancak, olası veri ihlalleri durumunda derhal harekete geçer ve ilgili kişilere bildirimde bulunur.

5. Politika Değişiklikleri:

baskentcadcam.com, kişisel veri işleme politikasını güncelleyebilir ve güncellemeleri yayınladıktan sonra derhal yürürlüğe koyar. Bu değişiklikler hakkında kullanıcılar bilgilendirilir.

Bu bilgilendirme metni, baskentcadcam.com’un kişisel veri işleme politikasını şeffaf bir şekilde açıklar ve kullanıcıların verilerinin korunması ve işlenmesi konusunda güvenli bir ortam sağlamayı taahhüt eder.